gaybox.pl

Regulamin serwisu boybox.pl (gaybox.pl)


Dział 1. Zasady ogólne

 1. Użytkownikiem serwisu boybox.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia w rozumieniu polskiego prawa (ukończony 18-ty rok życia).

 2. Serwis umożliwia użytkownikowi publikację informacji tekstowych oraz plików multimedialnych, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi publikujący je użytkownik.

 3. Użytkownik publikując informacje i pliki multimedialne wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych i materiałów na potrzeby serwisu m.in. podczas udostępniania ich innym, zarejestrowanym użytkownikom serwisu.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w ramach poczty wewnętrznej oraz na swój adres e-mail podany podczas rejestracji.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie informacji o jego numerze IP innym użytkownikom serwisu podczas komunikacji poprzez usługę wiadomości prywatnych oraz prywatnego czatu.

 6. Wydawcy serwisu przysługuje prawo usunięcia użytkownika, jeśli:
  1. narusza on zapisy niniejszego regulaminu
  2. komunikacja elektroniczna z użytkownikiem jest długotrwale niemożliwa

Dział 2. Obowiązki użytkowników

 1. Publikacja zdjęć i wpisów posiadających charakter erotyczny lub pornograficzny jest niedozwolona. Zabroniona jest publikacja materiałów erotycznych lub pornograficznych z udziałem osoby niepełnoletniej (która nie ukończyła osiemnastego roku życia).

 2. Zabronione jest oferowanie innym użytkownikom portalu usług seksualnych wzamian za korzyści majątkowe lub proponowanie takich korzyści wzamian za świadczenie takich usług.

 3. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do:

  1. podania wieku zgodnego ze stanem rzeczywistym zarówno na swoim profilu, jak i podczas korzystania z czatu
  2. przestrzegania obowiązującego prawa, ogólnych zasad współżycia społecznego w komunikowaniu się z innymi użytkownikami serwisu, a w szczególności do nieużywania wulgarnego, obraźliwego lub dyskryminującego języka.
  3. zgłaszania administratorowi portalu zaobserwowanych naruszeń określonych w działach 1 i 2.

Dział 3. Obowiązki i uprawnienia wydawcy serwisu

 1. Usługodawca uniemożliwi dostęp do profilu użytkownika osobom niezalogowanym.
 2. W przypadku naruszania przez użytkownika zapisów działu 1 lub 2 niniejszego regulaminu, administrator serwisu upoważniony zostaje do usunięcia bez ostrzeżenia profilu takiego użytkownika.

 


Kontakt | Regulamin | FAQ

český | polski