gaybox.pl

Regulamin portalu boybox.pl (gaybox.pl)


Dział 1. Zasady ogólne

 1. Użytkownikiem portalu boybox.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia w rozumieniu polskiego prawa (ukończony 18-ty rok życia).

 2. Portal umożliwia jego użytkownikowi publikację informacji tekstowych oraz plików multimedialnych, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi publikujący je użytkownik.

 3. Użytkownik publikując informacje i pliki multimedialne wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych i materiałów na potrzeby portalu m.in. podczas udostępniania ich innym, zarejestrowanym użytkownikom portalu.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w ramach poczty wewnętrznej oraz na swój adres e-mail podany podczas rejestracji.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie informacji o jego numerze IP innym użytkownikom portalu podczas komunikacji poprzez usługę wiadomości prywatnych oraz prywatnego czatu.

 6. Wydawcy portalu przysługuje prawo usunięcia użytkownika, jeśli:
  1. narusza on zapisy niniejszego regulaminu
  2. komunikacja elektroniczna z użytkownikiem jest długotrwale niemożliwa

Dział 2. Obowiązki użytkownika

 1. Publikacja zdjęć i wpisów posiadających charakter erotyczny lub pornograficzny jest niedozwolona. Zabroniona jest publikacja materiałów erotycznych lub pornograficznych z udziałem osoby niepełnoletniej (która nie ukończyła osiemnastego roku życia).

 2. Zabronione jest oferowanie innym użytkownikom portalu usług seksualnych wzamian za korzyści majątkowe lub proponowanie takich korzyści wzamian za świadczenie takich usług.

 3. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do:

  1. podania wieku zgodnego ze stanem rzeczywistym zarówno na swoim profilu, jak i podczas korzystania z czatu
  2. przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, ogólnych zasad współżycia społecznego w komunikowaniu się z innymi użytkownikami serwisu, a w szczególności do nieużywania wulgarnego, obraźliwego lub dyskryminującego języka.
  3. zgłaszania administratorowi portalu zaobserwowanych naruszeń określonych w działach 1 i 2.

Dział 3. Obowiązki i uprawnienia wydawcy portalu

 1. Usługodawca uniemożliwi dostęp do profilu użytkownika osobom niezalogowanym.
 2. W przypadku naruszania przez użytkownika zapisów działu 1 lub 2 niniejszego regulaminu, administrator portalu upoważniony zostaje do usunięcia bez ostrzeżenia konta takiego użytkownika.

Dział 4. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest portal boybox.pl

 2. Cel przetwarzania:
  1. Prawidłowa realizacja usług w ramach portalu
  2. Działania marketingowe

 3. Przekazywanie danych innym podmiotom:
  1. Dane użytkownika portalu takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail, adres IP, korespondecja prywatna mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

 4. Dane użytkownika są przechowywane przez okres aktywności konta na portalu oraz przez okres sześciu miesięcy od chwili dezaktywacji konta. Przez dezaktywację konta rozumie się jego usunięcie przez użytkownika albo przez Administratora portalu.

 


Kontakt | Regulamin | FAQ

český | polski