boybox.pl

Regulamin serwisu boybox.pl (do 01.09.2016 gaybox.pl)

1. Zasady ogólne

 1. Użytkownikiem serwisu boybox.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia w rozumieniu polskiego prawa (ukończony 18-ty rok życia).

 2. Serwis umożliwia użytkownikowi publikację informacji tekstowych oraz plików multimedialnych, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi publikujący je użytkownik.

 3. Użytkownik publikując informacje i pliki multimedialne wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych i materiałów na potrzeby serwisu m.in. podczas udostępniania ich innym, zarejestrowanym użytkownikom serwisu.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w postaci wiadomości prywatnych oraz na swój adres e-mail podany podczas rejestracji.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie informacji o jego numerze IP innym użytkownikom serwisu podczas komunikacji poprzez usługę wiadomości prywatnych oraz prywatnego czatu.

 6. Wydawcy serwisu przysługuje prawo usunięcia użytkownika, jeśli:
  1. narusza on zapisy niniejszego regulaminu
  2. komunikacja elektroniczna z użytkownikiem jest długotrwale niemożliwa

2. Obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik serwisu może publikować materiały o charakterze erotycznym pod warunkiem oznaczenia ich charakteru w sposób przewidziany przez serwis. Publikacja zdjęcia profilowego posiadającego charakter erotyczny lub pornograficzny jest niedozwolona. Zabroniona jest publikacja materiałów erotycznych lub pornograficznych z udziałem osoby niepełnoletniej (która nie ukończyła osiemnastego roku życia).

 2. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do:

  1. podania wieku zgodnego ze stanem rzeczywistym zarówno na swoim profilu, jak i podczas korzystania z czatu
  2. przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego w komunikowaniu się z innymi użytkownikami serwisu, a w szczególności do nieużywania wulgarnego, obraźliwego lub dyskryminującego języka.

3. Obowiązki i uprawnienia wydawcy serwisu

 1. Usługodawca uniemożliwi dostęp do profilu użytkownika osobom niezalogowanym.
 2. W przypadku naruszania przez użytkownika zapisów działu 1 lub 2 niniejszego regulaminu, administrator serwisu upoważniony zostaje do usunięcia bez ostrzeżenia profilu takiego użytkownika.

 


Kontakt | Regulamin | FAQ

český | polski